Tập trung nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc

20/04/2015 - 08:10


ĐBDTS vui chơi tại Hội nghị điển hình sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014
 

Hiện nay, toàn tỉnh có 20 dân tộc thiểu số với hơn 17.000 người (đạt 1% dân số toàn tỉnh). Xác định việc học tập nâng cao trình độ cho con em ĐBDTTS là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh đã hỗ trợ miễn giảm học phí, tạo điều kiện về trường lớp, sách vở để con em họ đến trường. Đến nay đã có 3.809 người học cấp 1; 4.030 người học cấp 2; 2.899 người học cấp 3; 293 người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng 312 người; đại học 583 người. Những trường hợp này sau khi học xong sẽ được bố trí công việc phù hợp. Đối với những người không theo học văn hóa, tỉnh tạo điều kiện cho học nghề lao động nông thôn để có tay nghề, tự tạo việc làm, hoặc làm công nhân trong các công ty, xí nghiệp.
Song song với việc tạo điều kiện học nghề, tỉnh còn hỗ trợ cho ĐBDTTS vay vốn Ngân hàng chính sách, hỗ trợ cây-con giống, cấp đất tái định cư…Từ đó đã xuất hiện nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Theo ông Lê Đình Ngọc, Trưởng phòng Dân tộc Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ theo tiêu chí hộ nghèo của tỉnh và qua thống kê phân loại, toàn tỉnh có 838 hộ ĐBDTTS khá giàu, 950 hộ trung bình, 56 hộ cận nghèo và 71 hộ cận nghèo. Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, Bình Dương luôn quan tâm tạo điều kiện cho ĐBDTTS duy trì và phát triển bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc như: duy trì tổ chức rước cộ Bà của dân tộc Hoa, trò chơi vui tết của dân tộc Sán Chỉ ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo; Lễ Ramadan của đồng bào Chăm tại Dầu Tiếng… Các phong trào văn nghệ- thể dục thể thao được khuyến khích, duy trì và phát triển.    Các thiết chế văn hóa cũng được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, nhiều Trung tâm Văn hóa-Thể thao đã được các xã, phường xây dựng để phục vụ nhân dân địa phương nói chung và ĐBDTTS nói riêng.
Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình công tác dân tộc ở địa phương, ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc chăm lo cho ĐBDTTS. Ông Giàng Seo Phử cho rằng, với những cách làm cụ thể, thực hiện các chính sách giáo dục, tạo việc làm, khôi phục bản sắc... đời sống ĐBDTTS đang dần thay đổi. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy, quan tâm hơn nữa công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư nguyện vọng; giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn của ĐBDTTS, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương một cách bền vững.

Thảo Nguyên

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN