Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNLĐ

31/08/2015 - 08:32

Còn đó những khó khăn
Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thời gian qua các chi bộ trong hệ thống công đoàn tỉnh đã giới thiệu được 1.271 ĐVCĐ, quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và xem xét kết nạp. Đã có 696 quần chúng được kết nạp vào đảng trong đó có 14 đảng viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Những kết quả ban đầu là rất đáng khả quan. Tuy nhiên, việc truyên truyền, giáo dục để phát triển đảng viên là công nhân lao động thời gian qua còn gặp không ít khó khăn, dẫn đến số lượng đảng viên được kết nạp chưa đạt được như mong muốn.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Bảo Trân: “Thời gian qua vẫn còn nhiều CĐCS chưa thật sự quan tâm đến công tác giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho đảng và một số cho rằng công tác phát triển đảng là của cấp ủy đảng, vì vậy kết quả chưa cao. Bên cạnh đó, đa số công nhân trong các khu, cụm công nghiệp là lao động từ các tỉnh thành khác đến làm việc, vì vậy việc kê khai lý lịch, tổ chức thẩm tra xác minh cũng gặp  không ít khó khăn. Hơn nữa, do địa bàn phân bố của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp khác nhau nên chi bộ thường là các chi bộ ghép. Việc tăng ca, làm thêm giờ ở nhiều doanh nghiệp cũng khác nhau dẫn đến việc tập hợp đảng viên về sinh hoạt định kỳ cũng không thuận lợi…”.
Còn theo ông Lê Văn Dắt, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bến Cát: “Từ khi thành lập đến nay, chi bộ công đoàn các KCN Bến Cát chủ yếu là thực hiện công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ là chính chứ chưa thành lập được chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn FDI và chỉ gián tiếp phối hợp cùng Đảng ủy khối thành lập 3 chi bộ trong các doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN Bến Cát”.
“Trên địa bàn các KCN Bến Cát chủ yếu là doanh nghiệp FDI, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, mục đích của họ đầu tư tại Việt Nam là hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận. Họ chỉ chấp hành những nội dung nào được quy định bởi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế do Việt Nam ký kết, nhận thức của họ về tổ chức Đảng, đảng viên còn nhiều hạn chế, chưa thấy rõ được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Chính vì vậy nhiều chủ doanh nghiệp không ủng hộ và không tạo điều kiện để phát triển đảng viên cũng như để đảng viên sinh hoạt Đảng”, ông Dắt nhận định.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVCĐ, CNLĐ
“Hàng năm giới thiệu bình quân 1 đoàn viên ưu tú/1 CĐCS để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp”, đây là một trong số 7 nhóm chỉ tiêu quan trọng được nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề ra. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trên, các cấp công đoàn tỉnh xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVCĐ, CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Hoàng Bảo Trân: “Để giúp doanh nghiệp có vốn FDI hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ cùng với các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo sản xuất kinh doanh, tạo bước chuyển rõ nét trong phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để lựa chọn và gới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp thông qua các phong trào như “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, sáng tạo trẻ... nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có môi trường để rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên”.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN