Tăng lương tối thiểu năm 2015: Công nhân vẫn chưa đủ sống

26/08/2014 - 08:21

Công nhân vẫn không đủ sống

Phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 nêu trên là kết quả của cuộc họp Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa tổ chức đầu tháng 8/2014, sau khi đã xem xét các mức đề xuất của đại diện doanh nghiệp (VCCI) (đề xuất vùng 1 là 3 triệu đồng/tháng), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (vùng 1 là  3,05 triệu đồng/tháng). Tổng LĐLĐVN đề xuất mức cao nhất, tăng đến 26% lương tối thiểu hiện hành.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết, tại cuộc họp nêu trên, Tổng LĐLĐVN đề xuất mức lương tối thiểu năm 2015 cụ thể: Vùng I là 3,4 triệu đồng/tháng, vùng II: 2,9 triệu đồng, vùng III: 2,6 triệu đồng và vùng IV: 2,3 triệu đồng. 

Lý do để Tổng LĐLĐVN đưa ra mức lương trên là dựa vào kết quả khảo sát mức sống tối thiểu của NLĐ năm 2014. Hiện lương tối thiểu vùng I mới đạt 67,6% mức sống tối thiểu; tương tự vùng II đạt 70,1%; vùng III đạt 70,6% và vùng IV cũng mới đạt 76,6%. Ngoài ra, trên thực tế mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ đang áp dụng đã lạc hậu. Trong khi Nghị định 182/2013/CP quy định mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/1/2014 vùng I là 2.700.000 đồng/tháng, vùng 2 là 2.400.000 đồng/tháng, vùng 3 là 2.100.000 đồng/tháng, vùng 4 là 1.900.000 đồng/tháng... thì hầu hết doanh nghiệp đã ký hợp đồng với người lao động mức lương khoảng trên 3 triệu đồng/tháng, cùng cam kết có thêm các khoản thu nhập khác.

Ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng mức lương tối thiểu năm 2015 như phương án mà Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đề xuất Chính phủ nêu trên không thể đủ sống. Nguyên nhân là công nhân duy nhất chỉ nhận lương từ các nhà máy, họ phải làm toàn thời gian tại nhà máy, không thể làm thêm việc khác, không có thu nhập khác.

Tăng lương cao mang lợi ích cho một nhóm người

Trao đổi về nội dung doanh nghiệp than khó khăn, chỉ nên tăng lương tối thiểu khoảng 12%, ông Đặng Ngọc Tùng phản đối quan điểm trên với lý do thực tế, doanh nghiệp luôn trả lương, trả tổng thu nhập cao hơn từ 2 đến 4 lần, thậm chí cả chục lần mức lương tối thiểu với các hình thức như phụ cấp chuyên cần, thuê nhà, xăng xe…Việc doanh nghiệp đề xuất lương tối thiểu thấp nhằm giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội, buộc người lao động phải tăng ca, chuyên cần, chăm chỉ, tích cực hơn nữa để có thu nhập cao.

Ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng, thực tế hiện nay, lợi ích từ giá nhân công còn thấp tại Việt Nam chỉ thuộc về một nhóm người, tuyệt đại đa số NLĐ bị thiệt thòi. Tổ chức công đoàn luôn đấu tranh và cố gắng từng bước nâng cao đời sống công nhân. “Tôi rất bất bình với người sử dụng lao động, lúc nào họ cũng nói rằng NLĐ là vốn quý của doanh nghiệp. Nói thì hay nhưng đi vào thực tế thì không phải vậy! Nếu chúng ta đến các doanh nghiệp, nhà máy mới thấy nơi ăn, nơi ở, thời gian làm việc của công nhân vất vả lắm. Tăng giờ, tăng ca liên tục”.

Trao đổi về câu hỏi lương công nhân tăng sẽ tăng sức mua nhưng giá cả cũng sẽ tăng theo, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng, vấn đề kích cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh…Khi người lao động có thu nhập cao cũng giúp tăng sức mua, giúp tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chính phủ cần lưu ý, lương tăng thì giá tăng. Tăng lương phải song hành với kiềm chế lạm phát. Đừng để lương chưa tăng mà giá đã tăng.

Ông Đặng Ngọc Tùng cũng phát biểu, tăng lương tối thiểu vùng phải thực hiện theo đúng quy định Điều 90, 91 của Bộ luật Lao động (sửa đổi). Cần phải thực hiện tăng lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ vào năm 2017. Lộ trình để điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ năm 2015 đến 2017 như sau: Năm 2015, lương tối thiểu phải đáp ứng từ 80% đến 83% nhu cầu sống tối thiểu vùng. Tương tự năm 2016 đạt 90% và năm 2017 đạt 100%.

Ông Ðặng Ngọc Tùng cho rằng mức lương tối thiểu năm 2015 như phương án mà Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đề xuất Chính phủ nêu trên không thể đủ sống. Nguyên nhân là công nhân duy nhất chỉ nhận lương từ các nhà máy, họ phải làm toàn thời gian tại nhà máy, không thể làm thêm việc khác, không có thu nhập khác.

Phước Thịnh

                   


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN