Tạo quyền tự chủ về tiền lương cho người sử dụng lao động và người lao động

10/07/2018 - 19:51

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH tại buổi làm việc bàn về giải pháp phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ mới diễn ra tại Hà Nội

Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết Bộ luật Lao động (sửa đổi) về cơ bản vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012. Nhưng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung mang tính tăng cường khả năng nhận diện các quan hệ lao động trên thực tiễn, khắc phục tình trạng "lách" các quy định của pháp luật lao động; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh trong thị trường lao động nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trong chuyến khảo sát đời sống công nhân tại Đồng Nai. Ảnh G.Nam

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa vào các định hướng chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về cải cách chính sách BHXH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nổi bật là nhóm chính sách bảo đảm quyền tự do tìm kiếm việc làm tốt hơn cho người lao động và phòng ngừa, xóa bỏ lao động cưỡng bức; mở rộng khung thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về thời giờ làm thêm; sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu và các tiêu chí xác định lương tối thiểu. Chính sách tiền lương tiếp tục được thể chế hóa theo cơ chế thị trường, từng bước mở rộng, tạo quyền tự chủ cho người sử dụng lao động và người lao động.

Bộ trưởng cho biết, Bộ luật Lao động năm 2012 sửa đổi toàn diện, thay vì sửa đổi, bổ sung một số điều như quá trình soạn thảo trước đây. "Từ các nhà nghiên cứu chính sách đến người dân đều mong muốn những nội dung của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, vì thế phải tập trung cao độ cho việc xây dựng Bộ luật này’’, ông Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long cũng cho biết thời gian tới, hai Bộ sẽ phối hợp thường xuyên, đặc biệt tập trung bàn 2 việc lớn là các vấn đề về công tác nuôi con nuôi và Bộ Luật Lao động sửa đổi. Đây là những lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân, với người lao động vì thế tầm quan trọng rất lớn. Trong đó, tập trung cao độ cho Bộ Luật Lao động sửa đổi.

                                                                                           Theo/ nguoilaodong.vn

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN