Tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ

17/08/2015 - 08:17

Sáng 28/7/2015, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương và Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh gồm: Đại diện cấp ủy Đảng; thủ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng, Phó ban Thanh tra nhân dân và cán bộ phụ trách Văn phòng.
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng, nhân dân, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong các cơ quan Nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND các cấp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, văn hóa công sở giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ được giao... Bên cạnh đó, từng bước đưa việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đúng pháp luật, đạt hiệu quả và chất lượng, phát huy đúng đắn, kịp thời quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh…

PV
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN