Tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai...”

21/08/2019 - 13:51

(LĐBD) - Chi cục dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương, Trung tâm y tế TX Thuận An vừa tổ chức hội nghị tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016 – 2020 (viết tắt là Đề án 818).

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn là thành viên ban chỉ đạo, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Lớp tập huấn đã phổ biến các nội dung kế hoạch thực hiện Đề án 818 năm 2019, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về số lượng, đa dạng về chủng loại, hình thức và chất lượng ngày càng cao của phương tiện tránh thai thông qua cơ chế thúc đẩy sự tiếp cận và sử dụng phương tiện tránh thai công bằng, phù hợp với điều kiện của mỗi nhóm khách hàng và cơ chế điều phối, huy động nguồn vốn đầu tư, kinh nghiệm cung cấp phương tiện tránh thai của các đơn vị dịch vụ công, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, công ty tư nhân, người bán lẻ...

Bảo đảm sự phát triển bền vững của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Lớp tập huấn còn phổ biến các biện pháp tránh thai, phòng tránh các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản, nhất là HIV/AIDS.

Ban chỉ đạo Đề án 818 mong mọi người dân hiểu và thực hiện tốt các biện pháp tránh thai để phòng tránh thai ngoài ý muốn, phòng- chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

            VĂN TIẾN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN