Tập huấn kiến thức về chủ quyền biển đảo

17/08/2015 - 08:27

Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên – tuyên truyền (BCV-TTV) viên quý 3, năm 2015.
Hội nghị thu hút trên 600 cán bộ tham gia, với các nội dung xoay quanh các vấn đề: Thông tin về những diễn biến mới và những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên, TNCN trong giai đoạn hiện nay là những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, học sinh sinh viên để cảnh giác, phòng ngừa âm mưu Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
Hội nghị báo cáo viên – tuyên truyền viên của Đoàn là hoạt động thường xuyên, được Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức định kỳ hàng quý nhằm góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng BCV-TTV, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng BCV-TTV trong toàn tỉnh, góp phần tuyên truyền, trang bị những kiến thức cần thiết trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lê Tuấn Anh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN