Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh BD lần thứ 8/2015: Hứa hẹn nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa

06/05/2015 - 02:09

Theo kế hoạch đã được LĐLĐ tỉnh Bình Dương triển khai, trong tháng 5, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ các ngày lễ lớn của đất nước, triển khai nội dung hiến pháp năm 2013, triển khai Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... Tổ chức các “chương trình gặp gỡ đối thoại” các cấp bàn về vấn đề liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trực tiếp sản xuất để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những bức xúc trong dư luận, kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng trong CNLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNLĐ, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội Thanh niên Công nhân lao động”ở các KCN, khu nhà trọ, nhà lưu trú của CNLĐ, nhân rộng phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT trong CNLĐ. Các cấp công đoàn sẽ lựa chọn các hoạt động có ý nghĩa để chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, CNVCLĐ, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số đơn vị...
Ngay sau khi tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương lần thứ 8, tùy theo điều kiện thực tế ở từng địa phương, từng đơn vị có thể tổ chức các hoạt động như: “Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Phối hợp với NSDLĐ tổ chức đối thoại định kỳ; Đăng ký gắn biển công trình thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị… LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng khuyến khích các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối thoại giữa CNLĐ, Ban Chấp hành CĐCS với chủ doanh nghiệp.
Các hoạt động này sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 và trong tháng 5/2015 thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn đối với công nhân, viên chức, lao động và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các hoạt động được tổ chức ở tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh, có chiều sâu, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVCĐ, CNVCLĐ tham gia.

Nguyễn Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN