Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực vì CNLĐ

29/04/2016 - 05:47

Trước đó, LĐLĐ tỉnh BD cũng đã ban hành kế hoạch đến các cấp CĐ tỉnh nhằm tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNLĐ với chủ đề “CĐ, CNLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống của NLĐ, và sự phát triển bền vững của tỉnh BD”.Theo kế hoạch này, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật cho CNLĐ. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống NLĐ như thăm và tặng quà cho CNLĐ, ĐVCĐ bị tai nạn LĐ, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt đaộng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở… 

Về phía CĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động thiết thực như nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ CĐ, CNLĐ; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ tại doanh nghiệp; phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; thăm và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân bị tai nạn LĐ, trao học bổng cho con CNLĐ vượt khó học giỏi…
LĐLĐ tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho LĐLĐ huyện thị, thành phố, CĐ ngành và CĐCS. Theo đó, đối với CĐ cấp trên cơ sở cần tổ chức phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động tại các KCN, và tại các CĐCS có đông CNLĐ, tại các khu nhà trọ công nhân; tổ chức diễn đàn, tọa đàm; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, thăm và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT...
 
LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các CĐCS cần chủ động đề xuất, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ theo quy định; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Ngoài các hoạt động phong trào thì CĐCS cần chủ động tổ chức thi đua “đồng hành cùng doanh nghiệp”, vận động CNLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động cụ thể, thiết thực.
 
Nguyễn Hoàng 
(lược ghi)
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN