Thành lập công đoàn theo điều 17 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Những kết quả bước đầu

06/05/2015 - 08:11

Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 của Ban Chấp hành TLĐLĐVN là một trong 4 chương trình do Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra, đây là sự tiếp nối chương trình phát triển đoàn viên của 2 nhiệm kỳ trước với mục tiêu là tập hợp đông đảo công nhân viên chức lao động vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đẩy mạnh và phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp cũng như nâng cao nhận thức của NLĐ và NSDLĐ về vai trò của tổ chức công đoàn cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã chủ động áp dụng nhiều phương pháp để tuyên truyền, tiếp cận, tiến đến thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên. Phương pháp thành lập công đoàn theo điều 17 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI cũng đã được một số công đoàn cấp trên cơ sở áp dụng và bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.
Hướng đi mới từ... công đoàn các KCN Bình Dương
Công đoàn các KCN Bình Dương là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Trong 4 năm trở lại đây, để phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đạt hiệu quả cao, nhất là ở những doanh nghiệp không tạo điều kiện để thành lập CĐCS thì đơn vị này đã áp dụng song song 2 phương pháp đó là phương pháp “truyền thống” và thành lập công đoàn theo điều 17 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Kết quả sau một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm theo hướng đi mới, công đoàn các KCN BD đã thành lập được 12 CĐCS và phát triển khoảng 2.000 ĐVCĐ. Đánh giá lại kết quả hoạt động sau khi 12 CĐCS này được thành lập theo phướng pháp “từ dưới lên”, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng nhận định: “Việc tiến hành thành lập CĐCS theo phương pháp mới có một số thuận lợi đó là chỉ tiếp cận một nhóm lao động nên việc tuyên truyền sẽ sâu hơn. Thành lập CĐCS ít phụ thuộc vào doanh nghiệp. Hơn nữa sau khi thành lập thì Ban chấp hành có sự thống nhất, đoàn kết, chất lượng đoàn viên cao hơn, đoàn viên có sự hợp tác với Ban chấp hành…”.
Tuy nhiên, theo ông Lượng thì khi mới áp dụng phương pháp này Công đoàn các KCN Bình Dương cũng gặp không ít khó khăn. Cái khó ở đây là bước đầu chỉ tuyên truyền, gặp gỡ một số CNLĐ nên nhiều lao động tỏ ra băn khoăn khi muốn tham gia vào công đoàn. Hơn nữa để tập hợp, tuyên truyền CNLĐ phải tìm ra những cá nhân có năng lực để gia nhập tổ chức công đoàn...”.
Phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra
Những kết quả mà Công đoàn các KCN Bình Dương đã đạt được cho dù có khó khăn nhưng cũng đã đã tìm ra một cách tiếp cận mới.
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân: “Thời gian qua, nhiều công đoàn cấp trên cở sở đã áp dụng linh hoạt các phương pháp, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên một số đơn vị vẫn sử dụng phương pháp “Từ trên xuống”. Từ thực tiễn của Công đoàn các KCN Bình Dương, Ban Thường vụ LĐLD tỉnh BD sẽ triển khai đến các công đoàn cấp trên cơ sở có đông công nhân lao động để áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao số lượng cũng như chất lượng hoạt động của các CĐCS trong thời gian tới”.
Theo chỉ tiêu TLĐLĐVN giao cho LĐLĐ tỉnh BD, trong nhiệm kỳ 2013-2018 phải phát triển mới 116.000 ĐVCĐ, đảm bảo 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30% lao động trở lên thành lập được tổ chức CĐCS. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong các phương pháp hoạt động để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên, để đạt các chỉ tiêu này thì việc áp dụng những mô hình, phương pháp mới trong việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo điều 17 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI là rất cần thiết. Chính vì vậy LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, triển khai và hướng dẫn việc tổ chức thành lập CĐCS cho cán bộ công đoàn theo phương pháp này và thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đến các đơn vị.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN