Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương

06/01/2019 - 15:47

(LĐBD) - Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương

  Đại hội đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bình Dương.

Mục đích hoạt động của Hội là góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, và nhân dân Bình Dương nói riêng với nhân dân Nhật Bản; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại, thể thao, du lịch, công tác xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện giữa Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đến nay, Hội đã có 100 hội viên chính thức và 10 hội viên danh dự, hội viên liên kết.

                  Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023 (ẢNH: Cao Sơn)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 thành viên.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, Ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bình Dương được bầu giữ chức chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua điều lệ, chương trình hoạt động và Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương.

        HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN