Thị uỷ Thuận An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 26, khóa XI (mở rộng) 

14/12/2019 - 11:28

(LĐBD) - Ngày 13-12, Thị uỷ Thuận An tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ 26 (khoá XI). Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng triển khai Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Trong năm 2019, Thị uỷ Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng... chính sách đối với cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, khách quan; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2/ Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thị Uỷ Thuận An thông qua các báo cáo

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Thị xã Thuận An thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở phường Vĩnh Phú. Giải thể 01 tổ chức cơ sở Đảng - Chi bộ Đội Quản lý thị trường.  Giải thể chi bộ cơ quan thuộc Đảng ủy xã- phường theo Kế hoạch số 86-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết nạp 165/160 đảng viên, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch năm, xét chuyển chính thức 169 đảng viên dự bị, xóa tên 16 đảng viên, xin ra 12 đảng viên.

Hiện toàn thị xã có 4.720 đảng viên, đang sinh hoạt tại 48 chi- đảng bộ trực thuộc.

Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp- thương mại, dịch vụ-nông nghiệp của Thị xã ước thực hiện lần lượt 226.140 tỷ đồng –64.259 tỷ đồng –187,5  tỷ đồng, bằng hơn 99,08% - 97% - 71,51% kế hoạch năm. Tổng thu mới ngân sách ước thực hiện 4.039,21  tỷ đồng, đạt 101,81% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã thông qua; tổng chi ngân sách ước thực hiện 1.537,725 tỷ đồng, bằng 110,51% dự toán UBND tỉnh giao và 101,82% Nghị quyết HĐND thị xã.

3/ Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Tỉnh BD chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của TX.Thuận An, và đề nghị Thị xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020.

Công Danh – Văn Tiến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN