Thị xã Thuận An, tỉnh BD triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý

13/06/2018 - 14:11

(LĐBD) - Ngày 12/6, Thị xã Thuận An tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý cho thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã, trưởng, phó các ban ngành, chuyên viên phụ trách các ngành thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, công chức văn phòng thống kê, công chức tư pháp hộ tịch xã, phường.

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác bồi thường Nhà nước.

Hội nghị cũng triển khai Nghị định 68 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 04 ngày 17/5/2018 của Bộ tư pháp ban hành 1 số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý.

            VĂN TIẾN

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN