Thông điệp của Việt Nam về APEC Việt Nam 2017

03/11/2017 - 15:54

APEC 2017 là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của Việt Nam vì mong muốn có nhiều đóng góp hơn cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch Nước trong lần kiểm tra cuối cùng, tổng duyệt APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Theo Thông cáo chính thức của Ban thư ký APEC 2017, thông điệp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã khẳng định: APEC đang ở giai đoạn quyết định. Một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và một Châu Á-Thái Bình Dương đang chuyển đổi đang trình bày cho chúng ta những cơ hội chưa từng có và những thách thức. Cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư; Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững và Hiệp định Paris về Thay đổi Khí hậu đã đặt nền móng quan trọng cho phát triển toàn cầu bền vững, toàn diện và công bằng.

Hơn bao giờ hết, APEC phải tiếp tục giữ vai trò tiên phong, trong việc tạo ra các động lực mới để xây dựng khu vực Châu Á TBD thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển năng động, bền vững và hòa nhập. VN đề xuất "Tạo động lực mới, thúc đẩy một tương lai chia sẻ" như một chủ đề bao quát cho APEC 2017.

Các cuộc thảo luận của APEC 2017 sẽ tạo ra sự năng động mới nhằm: Đẩy nhanh việc hoàn thành Mục tiêu Bogor về tự do hoá thương mại và đầu tư đến năm 2020; Tích cực hơn nữa hội nhập khu vực thông qua các nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy sự kết nối trong cả ba lĩnh vực - cơ sở hạ tầng, thể chế và con người; thúc đẩy sự kết nối chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường kết nối khu vực và vùng sâu; thúc đẩy du lịch bền vững, mở rộng các hoạt động văn hoá, thanh niên và trao đổi sinh viên;

Tăng trưởng bền vững hơn, toàn diện và công bằng; đẩy mạnh cải cách cơ cấu; nâng cao năng suất và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều cần thiết là nắm bắt tốt hơn những cơ hội được cung cấp bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số. Nâng cao khả năng cạnh tranh và đổi mới của DN, đặc biệt là các DN nhỏ, vừa và nhỏ trong nền kinh tế kỹ thuật số và trên Internet; giải phóng tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân và DN, đặc biệt là DN do phụ nữ lãnh đạo và doanh nhân trẻ;

Tăng cường khả năng phục hồi và hòa nhập của các nền kinh tế APEC, đặc biệt trong việc thúc đẩy giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng giới, phát triển nông thôn bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng và tài nguyên, đặc biệt là nguồn nước.

Điều quan trọng là các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục thảo luận về tầm nhìn và hướng đi sau năm 2020 cho APEC, cùng hợp tác hướng tới một quan hệ đối tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để phát triển bền vững và hòa nhập trong thế kỷ 21 .

AN THƯỢNG/BÁO LAO ĐỘNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa APECThông điệp

BÌNH LUẬN