Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Làm thế nào phát huy hiệu quả?

25/11/2015 - 11:22

Tác dụng, lợi ích là thế nhưng xem ra nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật, xem nhẹ việc thực hiện QCDCCS, dẫn đến những vụ TCLĐTT, đình công đáng tiếc xảy ra. Vậy giải pháp nào để thực hiện nghị định 60/NĐ-CP hiệu quả? Đây là nội dung chính của hội thảo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương vừa tổ chức với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

583 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, thời gian qua đã có 583 doanh nghiệp có CĐCS tổ chức hội nghị NLĐ và hơn 1.200 cuộc đối thoại được các doanh nghiệp tổ chức. Nếu so ra khoảng 22.395 doanh nghiệp được cấp phép và đi vào hoạt động thì con số này mới chỉ bằng 1/40 số doanh nghiệp. Mặc dù đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng vì sao số lượng doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ còn hạn chế?. Đây là câu hỏi cần được làm sáng tỏ.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nguyễn Phùng Trung đánh giá: “Thời gian qua, việc thực hiện QCDCCS tại nhiều doanh nghiệp đã có sự chuyển biến, mối quan hệ lao động đã được cải thiện, do đó số vụ đình công đã giảm. Tuy nhiên trên tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động thì số lượng tổ chức được hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc còn khá hạn chế. Do vậy hội thảo này nhằm mục đích lắng nghe ý kiến của các loại hình doanh nghiệp, tìm ra những khó khăn, vướng mắc để từ đó từng bước nâng cao số lượng và chất lượng hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc trong thời gian tới”.

Do Ban giám đốc công ty “hỗ trợ”...

Mặc dù số lượng các doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ chưa đạt theo yêu cầu, song đã có nhiều doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ hiệu quả, thiết thực như Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Công ty TNHH Chí Hùng, Công ty Yazaki, Công ty Hài Mỹ...

Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Shyang Hung Cheng Đặng Minh Dũng cho biết: “Tại công ty, việc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do ban giám đốc chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành CĐCS công ty thực hiện 3 tháng một lần, nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung quy định tại điều 64 của bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp một bên có yêu cầu tổ chức đối thoại thì trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, Ban giám đốc công ty có trách nhiệm chủ trì phối hợp với tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại cơ sở tổ chức đối thoại, định hướng giải quyết vấn đề làm hài hòa cả 2 bên”.

Theo Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Chí Hùng (Thái Hòa – Tân Uyên) Nguyễn Thị Ngọc Hà: “Hội nghị NLĐ tại công ty đã khơi dậy nguồn lực và phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động. NLĐ được biết, được tham gia ý kiến những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Công ty cũng công khai giải quyết các đơn thư, khiếu nại của NLĐ. Qua việc tổ chức tốt hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc đã góp phần duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả”.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc. Điểm chung ở các doanh nghiệp này là CĐCS công ty đã phát huy rõ vai trò là cầu nối giữa NSDLĐ và NLĐ, điều đó đã góp phần giúp Ban giám đốc công ty hiểu, tạo điều kiện thuận lợi và tố chức tốt hội nghị NLĐ. Doanh nghiệp thực hiện tốt pháp Luật Lao động, luật Công đoàn cũng như quan tâm chăm lo cho NLĐ vì sự phát triển.

….   Và CĐCS phát huy vai trò

Theo ông Đặng Minh Dũng, kinh nghiệm rút ra từ cơ sở để việc tổ chức tốt hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc là do NSDLĐ phải thiện chí, hiểu biết và đặc biệt là phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật, nhất là Luật Lao động. Tổ chức công đoàn cần phải năng động, sáng tạo trong hoạt động để linh hoạt thực hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NLĐ cũng phải hiểu biết pháp Luật Lao động, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình”.

Theo Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Lương: “Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã rất nỗ lực, tuy nhiên kết quả đạt được so với yêu cầu còn thấp, nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp khi được các ngành chức năng triệu tập hướng dẫn thực hiện hầu như NSDLĐ chỉ cử trợ lý hoặc nhân viên tham dự. Nội dung báo cáo, quy chế thực hiện dân chủ, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động vẫn chưa được chú ý. Một số doanh nghiệp do đơn hàng không ổn định hoặc không muốn công khai tình hình sản xuất kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ… nên không tiến hành tổ chức hội nghị NLĐ”.

Để nâng cao chất lượng và số lượng của việc tổ chức hội nghị NLĐ trong thời gian tới, ông Lương cũng đề xuất 4 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp: “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt trong khối doanh nghiệp thì vai trò và nhận thức đúng của người đứng đầu doanh nghiệp về QCDCCS là điều kiện cần để công tác này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả”.

Ông Lương cũng nhận định, vấn đề khách quan cần nhìn nhận là bản lĩnh, trình độ năng lực của cán bộ CĐCS cũng là một yếu tố không thể thiếu để chủ động phối hợp, đề xuất, ký kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS và TƯLĐTT. Thực tế cho thấy ở nơi nào cán bộ công đoàn đủ bản lĩnh, năng lực, đều tay thì việc thực hiện QCDCCS nói chung và phong trào CNLĐ tốt hơn”.

Cuộc hội thảo lần này vẫn chưa thể đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện tốt QCDCCS nhưng qua hội thảo, nhiều ý kiến, đề xuất cũng được đưa ra. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nhằm thực hiện tốt QCDCCS trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN