Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng:

Thưởng 60 triệu đồng cho Bộ phận thu mua mủ tiểu điền

14/11/2017 - 10:04
Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và tình hình thực hiện kế hoạch tháng 10/2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho 6 nông trường (NT), mỗi NT 5 triệu đồng do đã thực hiện kế hoạch sản lượng tháng 10/2017 đạt từ 12% kế hoạch năm trở lên. (NT Cao su Đoàn Văn Tiến: 13,40%; NT Cao su Minh Thạnh: 13,28%; NT Cao su Minh Tân: 12,99%; NT Cao su Trần Văn Lưu: 12,68%; NT Cao su Long Tân: 12,48%; NT Cao su Long Hòa: 12,16%. 
Xí nghiệp Chế biến cũng được thưởng 5 triệu đồng với thành tích đã sản xuất thành công mủ Skimlock từ nguyên liệu mủ tận thu. Riêng Bộ phận thu mua mủ tiểu điền được thưởng 60 triệu đồng do đã hoàn thành kế hoạch thu mua năm 2017 là 12.810 tấn/12.500 tấn mủ cao su quy khô.
Được biết, đến hết tháng 10/2017, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được 21.891 tấn/25.000 tấn, đạt tỷ lệ 87,57%; so cùng kỳ năm trước tăng 11,55%. Thu mua mủ tiểu điền 13.045 tấn/12.500 tấn, đạt 104,36%; so cùng kỳ năm trước tăng 13,59%. Chế biến được 35.896 tấn/37.500 tấn, đạt tỷ lệ 95,72%, so cùng kỳ năm trước tăng 14,47%. Tiêu thụ 34.283 tấn/37.500 tấn, đạt 91,42%; so cùng kỳ năm trước tăng 4,88%. Tổng doanh thu đạt 1.722 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 1.475 tỷ đồng, đạt 108,01% kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 20,39%. Tổng lợi nhuận 466 tỷ đồng, đạt 68,91% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 0,79%. Thu nhập bình quân 09 tháng đầu năm 2017 đạt 6,28 triệu đồng/công nhân/tháng, so cùng kỳ năm trước tăng 21,21%. 
Tháng 11/2017, Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ, NT nào thực hiện 13,5% kế hoạch năm trở lên được thưởng 5 triệu đồng.
Văn Hải
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN