Tỉ lệ lao động trẻ có chuyên môn thất nghiệp có xu hướng tăng

03/11/2017 - 10:36

Đại biểu quốc hội Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) lo lắng khi tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở độ tuổi từ 15 - 25 vẫn có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là trong nhóm đối tượng này có tỉ lệ cao về trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Đại biểu Trần Thị Hằng bày tỏ băn khoăn vì giải pháp cho chỉ tiêu lao động việc làm quá ngắn gọn.Ảnh : QH

Đại biểu Trần Thị Hằng cho biết, theo báo cáo, năng suất lao động năm 2017 tiếp tục được cải thiện, ước đạt khoảng 93,2 triệu đồng/lao động, tăng 5,87% so với năm 2016. Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức. Lao động trong khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 41%.

Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm đối với lao động trẻ từ 15 - 24 tuổi thất nghiệp 7,63% có chuyên môn kỹ thuật vẫn có xu hướng tăng lên. Gần 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm. Đi cùng với hiện tượng cho thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động với lao động ở độ tuổi 35 - 40 trong những ngành nghề thông dụng.

Với quyết tâm cải cách bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động trong 9 tháng cũng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục, nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhân lực của thị trường lao động, bảo đảm quy mô cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo là giải pháp cần được các bộ, ngành Trung ương quan tâm, chỉ đạo.

Trong khi đó, công tác xây dựng nhà ở xã hội, khu thiết chế văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, y tế trong các khu công nghiệp cho công nhân vẫn là vấn đề, khi đi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu Quốc hội vẫn nhận được nhiều ý kiến.

Đại biểu Hằng cũng băn khoăn khi dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 có các chỉ tiêu liên quan đến lao động việc làm. Nhưng trong phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu duy nhất chỉ có 2 dòng. 

Từ đó, đại biểu Hằng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, Trung ương phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xem xét lại giải pháp về vấn đề lao động việc làm thực hiện trong năm 2018.

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI/BÁO LAO ĐỘNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN