Tổng LĐLĐVN góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng:

Tiền lương thấp, thu nhập sẽ vẫn là bức xúc nhất của công nhân lao động

16/11/2020 - 09:56

(LĐBD) - Chiều 2/11, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiền lương thấp, thu nhập sẽ vẫn là bức xúc nhất của công nhân lao động

 

Tập trung góp ý những nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định: Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Giai đoạn 5 năm tới, đất nước sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Thời gian tới, biến chuyển của thời cuộc sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân nhất là người lao động, đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân...Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, góp ý cụ thể, nhất là những nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; tập trung làm rõ hơn những nhóm nội dung liên quan đến “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” như  tư duy xây dựng giai cấp công nhân 35 năm đổi mới vừa qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tầm nhìn hai mươi - ba mươi năm tới; bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trong điều kiện hiện nay.

Tiền lương thấp, thu nhập sẽ vẫn là bức xúc nhất của công nhân lao động

Tham luận của ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN nhận định: Tiền lương thấp, thu nhập sẽ vẫn là bức xúc nhất của công nhân lao động trong những năm tới và sẽ chưa đảm bảo, cùng với chính sách sử dụng lao động thiếu bền vững của nhiều doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự biến động lao động lớn, số lao động di chuyển, thất nghiệp, tìm kiếm việc làm mới, chấm dứt quan hệ lao động tăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho số người chấm dứt hợp đồng lao động tăng cao trong những năm tới. Để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, công nhân lao động sẽ vẫn phải làm việc rất vất vả, thời gian kéo dài, hy sinh việc chăm sóc con cái, nghỉ ngơi, ảnh hướng xấu đến sức khỏe trước mắt và lâu dài. Công nhân lao động sẽ rơi ngay vào tình cảnh “nghèo khó, túng quẫn” khi họ gặp những cú sốc dù nhỏ, hoặc nghỉ làm việc ít ngày và ngay cả khi không làm thêm giờ. Đặc biệt, những gia đình công nhân lao động đang nuôi con hoặc phụng dưỡng cha mẹ… thì phải sống rất kham khổ, phải sử dụng các sản phẩm - dịch vụ rẻ tiền, kém an toàn… nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Vì thế, công nhân lao động sẽ không có điều kiện để vui chơi, giải trí, hưởng thụ đời sống văn hóa- tinh thần.
Ông Trần Quang Huy- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam- cho rằng, việc làm bền vững là tổng hợp khát vọng của con người đối với quá trình lao động, làm việc. Trước thực tế Việt Nam còn đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, kỹ thuật bậc cao, thiếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm, ông Huy đề nghị nhiều giải pháp, trong đó cần cải cách chính sách tiền lương, tạo cơ hội việc làm năng suất cao, mang lại thu nhập xứng đáng, bảo đảm ổn định, an toàn nơi làm việc và gắn với an sinh xã hội cho người lao động và gia đình họ…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Thời gian tới tổ chức Công đoàn cần phải thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Chú trọng làm tốt vai trò đại diện, để phát triển tổ chức Công đoàn, kết nạp đoàn viên mới. Công đoàn phải là cầu nối quan trọng của Đảng với người lao động để truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người lao động và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới Đảng, Nhà nước.

Phạm Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN