Cục Hải Quan Bình Dương:

Tiên phong về cải cách hành chính và hiện đại hóa

14/11/2017 - 10:00

(LĐBD) - Ngành Hải quan Bình Dương đã được Tổng cục Hải quan đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là các mảng: Cải cách hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; áp dụng quản lý rủi ro trong công tác giám sát hải quan, thu ngân sách Nhà nước (NSNN); kiểm tra sau thông quan; chống buôn lậu và gian lận thương mại…

 
 
 
Chi cục Hải quan KCN Việt Nam- Singapore tổ chức đối thoại kết hợp tập huấn nộp thuế điện tử và thông quan.
 
Chú trọng biện pháp kiểm tra, kiểm soát
Để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thu ngay từ những ngày đầu năm, trong đó tập trung vào nhiều giải pháp đồng bộ để duy trì ổn định tăng trưởng nguồn thu, đảm bảo phân bổ chỉ tiêu thu thuế cho các chi cục phấn đấu sát với đặc thù từng chi cục. Nhiệm vụ là thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao song song với việc hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh, tập trung thu hồi nợ đọng. Cục HQBD đã tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBCC nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý thuế, trị giá hải quan, phân loại hàng hóa để phát hiện kịp thời gian lận thương mại, truy thu. 
Phó Cục trưởng Cục HQBD Nguyễn Trường Giang, cho biết: HQBD tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Cải cách thủ tục hải quan, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh chóng, chính xác; Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn và chấn chỉnh công tác thu thuế xuất nhập khẩu đảm bảo thu đúng, thu đủ; Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN, phát hiện kịp thời các sai sót. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, chấp hành kỷ cương hành chính, ý thức kỷ luật, không để xảy ra tình trạng phiền hà sách nhiễu trong thực thi nhiệm vụ.
 
Tăng cường đối thoại với DN
Cục HQBD cũng đẩy mạnh hỗ trợ DN, chủ động thông qua các hiệp hội DN và các sở, ngành trong tỉnh để tuyên truyền chính sách, hỗ trợ DN khi gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan. Công tác đối thoại HQ- DN không ngừng được cải tiến và nâng cao hiệu quả. Năm 2017, Cục HQBD không chỉ tổ chức đối thoại thường xuyên hàng năm với từng hiệp hội DN, mà còn mở rộng sang loại hình kết hợp giữa đối thoại và tập huấn thủ tục hải quan cho lãnh đạo các DN FDI (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản) và đối thoại ở cấp chi cục. 
Đến nay, Cục Hải quan BD đã ký kết được 07 quy chế phối hợp với 07 hiệp hội, ngành hàng trong tỉnh (Hiệp hội Thương gia Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Trung Quốc, Hiệp hội XNK, Gỗ). Đã ký kết 03 quy chế phối hợp trao đổi thông tin và hỗ trợ DN với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ban Quản lý KCN Việt Nam– Singapore, Sở Khoa học công nghệ. Nhìn chung, công tác đối thoại, hỗ trợ DN của Cục Hải quan BD trong thời gian qua được cộng đồng DN trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao. Các vướng mắc, khó khăn của DN đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định và thực tế. Đến nay, hầu như không còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc triển khai thủ tục hải quan cần được tháo gỡ.  
Những nhiệm vụ 
thời gian tới
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng- Cục trưởng Cục Hải quan BD, cho biết: Những tháng tiếp theo, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách và các quy định để tham mưu đề xuất với tỉnh tháo gỡ. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ động triển khai các giải pháp thu thuế xuất nhập khẩu ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa giai đoạn 2016- 2020, trong đó tập trung thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo thực hiện đồng bộ với việc triển Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP thúc đẩy tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa (thấp hơn mức ASEAN– 4). Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các phiên bản của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cơ chế một cửa quốc gia và các chương trình ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Triển khai việc khai thác một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng Cục HQ. Phấn đấu giữ vững vị trí top 5 trong ngành tiên phong về cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và dịch vụ công (cấp độ 3, cấp độ 4)...
Quỳnh Thanh
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN