LĐLĐ huyện Phú Giáo:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Định 149/2018/NĐ-CP

11/09/2020 - 08:12

(LĐBD) - Công ty TNHH Hải Việt vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Tại Hội nghị, BGĐ Cty đã thông báo tình hình sản xuất năm 2019, định hướng phát triển năm 2020, thông qua các chính sách, chế độ cho NLĐ và trao đổi thẳng thắn với NLĐ những vấn đề mà NLĐ quan tâm.

 Hội nghị NLĐ Cty Hải Việt

Toàn thể công nhân lao động đã thống nhất toàn bộ các chế độ mà công ty đề ra, và mong muốn Công ty thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, theo Nghị Định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính Phủ.

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Phú Giáo đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các CĐCS thực hiện Nghị Định 149/2018/NĐ-CP, bảo đảm quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của NSDLĐ trong việc bảo đảm quyền dân chủ của NLĐ được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền của NLĐ. Nghị Định 149/2018/NĐ-CP nhằm tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Đến nay, 92% DN trên địa bàn Phú Giáo đã tổ chức Hội nghị Người Lao động.


            LÊ HOAN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN