Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở

05/04/2015 - 03:55

Sáng 20/3, Ðại hội lần thứ IV Công đoàn huyện Phú Giáo họp phiên bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.
5 năm qua, trong bối cảnh đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, người lao động cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Song, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động huyện vẫn tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện, Nghị quyết các CĐ cấp. 5 năm qua, tổ chức Công đoàn huyện với vai trò, chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, thành tựu và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn huyện lần thứ III đề ra. Nổi bật nhất là việc các cấp công đoàn đã chủ động tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, đặc biệt là các cấp công đoàn tích cực nghiên cứu, đề xuất và góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; tham gia đóng góp có hiệu quả vào việc ban hành, sửa đổi Hiến Pháp, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, BHTN. Bằng nhiều biện pháp khác nhau đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến các cấp công đoàn, CNVCLĐ để thực hiện và giám sát việc thực hiện của cơ quan, doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp với chủ doanh nghiệp và các ngành chức năng tổ chức gặp gỡ, tọa đàm với người lao động và cán bộ công đoàn được 12 cuộc với trên 300 lượt người lao động và cán bộ công đoàn tham dự, giải quyết kịp thời các bức xúc của người lao động, động viên người lao động an tâm lao động và sinh sống. Mặt khác, Công đoàn huyện đã chủ động việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài quốc doanh 12/7 CĐCS (đạt tỷ lệ 171%), phát triển đoàn viên đạt 395/300 đoàn viên (tỷ lệ 132%) vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Đồng thời LĐLĐ huyện đã tập trung kiện toàn, củng cố những CĐCS hoạt động kém chất lượng, đến nay hầu hết những công đoàn này đã hoạt động khởi sắc trở lại. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Đã giới thiệu 486 công đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt tỷ lệ 122% so với chỉ tiêu đề ra, qua đó kết nạp được 403 đảng viên là CNVCLĐ. Hoạt động nữ công có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung...

CĐ huyện còn đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn tổ chức đã góp phần to lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, điển hình là phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động;
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn và Bí thư Huyện ủy Phú Giáo Trần Bình Sơn nhấn mạnh: Ðại hội Công đoàn huyện Phú Giáo lần thứ IV là Ðại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ huyện cùng Ðảng bộ huyện phấn đấu đưa huyện vươn lên trở thành một huyện công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu có 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước và 50% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ. Có 95% công đoàn viên, CNVCLĐ khối Nhà nước và 70% công đoàn viên, CNLĐ khối ngoài Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; 100% ủy viên BCH CĐCS được cập nhật các văn bản pháp luật, thông tin về hoạt động công đoàn trên các trang thông tin điện tử; 100% CĐCS trang bị báo Lao động, Tạp chí Lao động Bình Dương; 100% CĐCS có tủ sách pháp luật và có bảng thông tin công cộng dùng để thông tin tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ. Công đoàn cấp trên có ít nhất 2 báo cáo viên và mỗi CĐCS có 1 tuyên truyền viên. Trên 70% số đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; 80% trở lên bản thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn được ký kết HĐLĐ đạt 90%, tham gia BHXH – BHYT – BHTN đạt 70%...

Quỳnh Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN