Tiếp tục hướng về cơ sở, gắn với đoàn viên và NLĐ

19/06/2015 - 02:41

Đại hội đã bầu 24 thành viên vào Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Thuận An và bầu 6 thành viên vào BTV LĐLĐ thị xã Thuận An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Tứ Hải tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thuận An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
5 năm qua, với tinh thần năng động, sáng tạo, tổ chức Công đoàn thị xã với vai trò, chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ VIII đề ra. Nổi bật nhất là việc các cấp công đoàn đã chủ động tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, đặc biệt là các cấp công đoàn tích cực nghiên cứu, đề xuất và góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; tham gia đóng góp có hiệu quả vào việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, BHTN. Bằng nhiều biện pháp khác nhau đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến các cấp công đoàn, CNVCLĐ để thực hiện và giám sát việc thực hiện của cơ quan, doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, BTV LĐLĐ thị xã đã phối hợp với chủ doanh nghiệp và các ngành chức năng tổ chức gặp gỡ, tọa đàm với người lao động và cán bộ công đoàn, qua đó để trao đổi thông tin, nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc của người lao động, động viên người lao động an tâm lao động và sinh sống. Mặt khác, Công đoàn thị xã đã chủ động trong việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhiệm kỳ qua đã thành lập được 107 CĐCS (vượt kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 107%), phát triển đoàn viên đạt trên 24 ngàn đoàn viên (vượt kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 160%). Đồng thời LĐLĐ thị xã đã tập trung kiện toàn, củng cố những CĐCS hoạt động kém chất lượng, đến nay hầu hết những công đoàn này đã hoạt động khởi sắc trở lại. CĐCS khối cơ quan, trường học vững mạnh xuất sắc đạt 92,3% (NQ Đại hội VIII là 80%), CĐCS khối ngoài quốc doanh đạt 48,4% (NQ Đại hội VIII là 45%), DN có CĐCS xây dựng và ký kết TƯLĐTT đạt 73,6% (NQ Đại hội VIII là 70%)... Đã giới thiệu 227 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời Chi bộ LĐLĐ thị xã đã tham mưu cho Thị ủy thành lập được 1 Chi bộ Đảng ở DN và phát triển mới được 19 đảng viên là CNLĐ.  Mặt khác, tổ chức CĐ thị xã còn thể hiện rõ vai trò đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn tổ chức đã góp phần to lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, điển hình là phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân lao động; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thị xã...kết quả trong nhiệm kỳ qua đã có 65 gương lao động giỏi được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 146 gương lao động giỏi được UBND thị xã tặng giấy khen và LĐLĐ thị xã khen thưởng cho 411 tập thể, 1.744 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp người lao động vượt qua khó khăn cũng được triển khai thường xuyên, sâu rộng trong công đoàn các cấp và mọi đối tượng cán bộ, CNVCLĐ với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.
Phát biểu chỉ đạo  đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh: Ðại hội Công đoàn thị xã Thuận An lần thứ IX là Ðại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cùng Ðảng bộ thị xã phấn đấu đưa thị xã ngày càng văn minh, hiện đại. Để thực hiện có kết quả, các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, các cấp công đoàn thị xã cần phải bám sát định hướng chung, đó là: Hướng về cơ sở, gắn với đoàn viên, người lao động với phương châm lấy quyền, lợi ích thiết thân của người lao động là động lực. Chủ động phát hiện và phối hợp giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động là việc làm thường xuyên. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với người sử dụng lao động là việc làm cần thiết; đồng thời đề nghị các cấp công đoàn thị xã cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của thị xã về kết quả của Ðại hội và các nhiệm vụ mà Ðại hội đề ra; xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Ðại hội Công đoàn thị xã lần thứ IX vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn huyện nói riêng và CĐ Bình Dương nói chung.
Phấn đấu có 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước và 50% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ. Có 95% công đoàn viên, CNVCLĐ khối Nhà nước và 75% công đoàn viên, CNLĐ khối ngoài quốc doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; 100% ủy viên BCH, UBKT CĐCS được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn...

Khánh Phong

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN