Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015

04/02/2015 - 02:06


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng ông Mai Thế Trung thăm TP Mới BD

PV: Ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương năm 2014.
Ông Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy:

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010- 2015. Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo; đặc biệt là diễn biến phức tạp trên biển Đông đã tác động không tốt tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn, sâu sát, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực trong tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp, nên tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2014 tiếp tục phát triển ổn định, có chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) quý sau cao hơn quý trước, cuối năm tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán. Thu hút và giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tăng khá cao, riêng thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm trên 50%. Hoạt động thương mại, xuất- nhập khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực thương mại đã có hướng phát triển mới, chú trọng đến cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
Mặc dù tình hình có khó khăn, nhưng các chỉ tiêu về văn hóa- xã hội vẫn được bảo đảm. Lĩnh vực giáo dục- đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực về chất lượng và cơ sở vật chất, xử lý tốt tình hình tăng đột biến lượng học sinh trong năm nay. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động trong tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và cơ bản được giữ vững.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế để tiếp tục tập trung tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đó là một số chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị dịch vụ, giá trị gia tăng ngành dịch vụ sản xuất nông nghiệp, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chưa đạt kế hoạch. Hoạt động tín dụng tuy đã có bước phát triển ổn định, nguồn vốn huy động tăng cao, nhưng vốn của các tổ chức kinh tế còn chiếm tỷ trọng lớn, dư nợ tín dụng vẫn duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng đến việc khơi thông dòng vốn và khả năng hấp thụ vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác đền bù giải tỏa, tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm, kéo dài. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số tuyến đường và điểm nút giao thông. Giá mủ cao su giảm sâu đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Tính chủ động và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nắm bắt tình hình, tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời…
PV: Theo ông nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2015 là gì?
Ông Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy:

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, các cấp, các ngành cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, trên cơ sở những kết quả đạt được và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh và của từng địa phương để có các giải pháp thật đồng bộ, có tính khả thi cao nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, cần giải quyết các vấn đề cụ thể để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hoàn thiện quy hoạch và có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rà soát, điều hòa, sử dụng hợp lý nguồn vốn, ưu tiên cho các công trình bức xúc trước mắt. Mặt khác, cần có các giải pháp hữu hiệu để khuyến khích và huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội quan trọng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhanh các dự án, các công trình tạo lực, trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, đô thị, xã hội… để tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của tỉnh. Cần chú ý giải quyết sớm nhất những tồn đọng, trong đó có công tác đền bù, giải tỏa, làm cản trở việc triển khai các dự án, các công trình hiện nay, chấm dứt tình trạng đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài; tập trung thi công dứt điểm các công trình đạt hiệu quả, sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng. Kết thúc nhiệm kỳ phải cơ bản hoàn thành hạ tầng khung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, giải quyết tốt tình hình ùn tắc giao thông cục bộ.
Trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm đúng mức những vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt cần dự lường những vấn đề phát sinh qua thay đổi cơ cấu xã hội, dân cư. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí, trật tự an toàn xã hội…trong năm 2015 và những năm tiếp theo để không bị động đối phó. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trước tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, cần rà soát, điều tra, nắm chắc tình hình cụ thể, tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm mới hình thành, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Song song đó cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015 mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015.
PV: Là người luôn quan tâm đến hoạt động công đoàn, trong năm 2015 ông có những chỉ đạo, nhắc nhở gì đối với tổ chức Công đoàn?
Ông Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy:

Công đoàn các cấp cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức thật sự vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn. Thực hiện tốt phương châm: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội làm mục tiêu hoạt động.
Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng cho công nhân. Vận động công nhân, viên chức, người lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và lợi ích thiết thực của người lao động.
Cần coi chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là chức năng trung tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng và các doanh nghiệp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, lao động; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chủ động phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể nhằm hạn chế tối đa các vụ đình, lãn công trái pháp luật; xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước.
Quan tâm hơn nữa xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh, có nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động Công đoàn. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của công nhân, viên chức, lao động; có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động.

Hoàng Lan
 (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN