Kết quả tìm kiếm cho "Đề xuất quy định mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Đề xuất quy định mới giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp

Đề xuất quy định mới giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp 

Cập Nhật 13-03-2018

Bộ LĐTBXH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Tag: Đề xuất quy định mới, giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp

Tin lời “thần y” nhiều công nhân dính bẫy 

Cập Nhật 25-10-2015

“Có duyên tôi mới gặp được quý bà con tại đây. Hôm nay tôi xin phép biếu tặng 15 người miếng cao trăn kèm theo tờ giấy có địa chỉ nhà và số điện thoại để làm quen.” Chỉ trong một lúc, đã có gần 30 công nhân lao động tự nguyện móc tiền túi ra mua những miếng cao, gói thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ vì nghe theo những lời quảng cáo “có cánh” trên.

Từ phong trào thi đua tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nhiều gương công nhân "10 tấn" 

Cập Nhật 19-06-2015

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên những năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cùng với các tổ chức đoàn thể, hội tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những nội dung như “thi đua hoàn thành sản lượng trước thời gian quy định”, “thi đua lao động sáng tạo”, “thi đua trồng mới tái canh”, “luyện tay nghề thi thợ giỏi”… Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.