Kết quả tìm kiếm cho "Đội ngũ nhà báo phải tiếp tục đổi mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đội ngũ nhà báo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Đội ngũ nhà báo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo 

Cập Nhật 20-06-2018

Báo chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực, quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tag: Đội ngũ nhà báo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo