Kết quả tìm kiếm cho "Điều chỉnh giá điện theo hướng giảm chênh lệch giữa các bậc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Điều chỉnh giá điện theo hướng giảm chênh lệch giữa các bậc

Điều chỉnh giá điện theo hướng giảm chênh lệch giữa các bậc 

Cập Nhật 21-05-2019

Đó là một nội dung vừa được Bộ Công thương đề xuất với Thủ tướng liên quan đến phương án tăng giá điện

Tag: Điều chỉnh giá điện theo hướng giảm chênh lệch giữa các bậc