Kết quả tìm kiếm cho "Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 3"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng

Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng 

Cập Nhật 11-01-2020

Không phải ai thuộc đối tượng trên cũng là người phụ thuộc và được giảm trừ với mức 3,6 triệu đồng/tháng mà phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây

Tag: Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 3, 6 triệu đồng/tháng