Kết quả tìm kiếm cho "ổn định và tiến bộ trong các DN"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Đối thoại để chăm lo  tốt hơn đời sống NLĐ

Đối thoại để chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ 

Cập Nhật 30-09-2016

Thực hiện đối thoại tại nơi làm việc là một phương pháp tốt nhất nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong từng doanh nghiệp (DN). Thông qua đối thoại sẽ giúp cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) hiểu nhau hơn; thông cảm và chia sẻ thông tin để cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong DN. Hơn thế nữa, việc đối thoại còn thêm cơ hội để công đoàn cùng với NLĐ đề xuất, kiến nghị với NSDLĐ về các chế độ, phúc lợi để chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ.

Hội nghị NLĐ ở Công ty Yang Cheng: Bài học kinh nghiệm cho nhiều CĐCS

Hội nghị NLĐ ở Công ty Yang Cheng: Bài học kinh nghiệm cho nhiều CĐCS 

Cập Nhật 22-09-2016

Ngày 11/9 vừa qua, hàng trăm ĐVCĐ, CNLĐ đại diện cho hơn 1.000 CNLĐ Công ty Yang Cheng (KCN Đồng An) đã có buổi đối thoại thẳng thắn với đại diện Ban GĐ Cty. Các ý kiến của NLĐ đưa ra đã được NSDLĐ ghi nhận và hứa sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Tại Hội nghị, CĐ Cty Yang Cheng đã xây dựng được kênh đối thoại và bầu ra ban đối thoại để hàng quý đại diện cho tập thể ĐVCĐ, CNLĐ đối thoại với NSDLĐ, góp phần để xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN.

Đối thoại để doanh nghiệp và NLĐ gắn kết hơn

Đối thoại để doanh nghiệp và NLĐ gắn kết hơn 

Cập Nhật 09-12-2015

Việc Tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ), Đối thoại tại nơi làm việc tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp (DN) và NLĐ gắn kết. Việc thường xuyên tổ chức đối thoại trong DN giúp CN hiểu rõ hơn về thuận lợi, khó khăn của DN. Ngược lại, qua đối thoại, DN cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CN để phối hợp với tổ chức công đoàn (CĐ) giải quyết kịp thời các bức xúc của NLĐ. Đó là cách làm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong DN đang được công ty TNHH giày Thông Dụng áp dụng hiệu quả.