Kết quả tìm kiếm cho "53 bác sĩ bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cà Mau: 10 tháng, 53 bác sĩ bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư

Cà Mau: 10 tháng, 53 bác sĩ bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư 

Cập Nhật 07-12-2019

Trong 10 tháng, 56 trường hợp (53 bác sĩ, 3 dược sĩ), trong đó có 22 trường hợp tự ý bỏ việc hoặc buộc thôi việc, từ bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư.

Tag: Cà Mau: 10 tháng, 53 bác sĩ bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư