Kết quả tìm kiếm cho "Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI,  chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 23-12-2019

Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (GRDP) tăng 8,95% so với năm 2018. Chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh tăng 9,86%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỷ 781 USD...

Tag: Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh