Kết quả tìm kiếm cho "Các trường hợp thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Các trường hợp thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp

Các trường hợp thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp 

Cập Nhật 01-08-2019

Cao Văn Chóng (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trực tiếp được thực hiện trong những trường hợp nào?".

Tag: Các trường hợp thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp