Kết quả tìm kiếm cho "Cần ngăn chặn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Đi tìm lời giải con nghiện ôm vô lăng gieo rắc kinh hoàng trên quốc lộ

Đi tìm lời giải con nghiện ôm vô lăng gieo rắc kinh hoàng trên quốc lộ 

Cập Nhật 09-02-2019

Không có “xe điên” mà chỉ có những tài xế điên, “con nghiện” ôm vô lăng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên quốc lộ. Chúng ta cần nỗ lực ngăn chặn hiểm họa này.

Tag: Đi tìm lời giải con nghiện ôm vô lăng gieo rắc kinh hoàng trên quốc lộ

Cần ngăn chặn, loại bỏ mê tín dị đoan

Cần ngăn chặn, loại bỏ mê tín dị đoan 

Cập Nhật 08-10-2018

Vấn đề mê tín đang tăng lên thì như thế nào đây? Đó là câu hỏi mà ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng...

Tag: Cần ngăn chặn, loại bỏ mê tín dị đoan

Phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo

Phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo 

Cập Nhật 17-10-2017

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tag: Phải công khai bản kê khai tài sản, Ban Bí thư Trung ương Đảng