Kết quả tìm kiếm cho "Cần tiếp tục chăm lo đời sống người lao động"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cần tiếp tục chăm lo đời sống người lao động

Cần tiếp tục chăm lo đời sống người lao động 

Cập Nhật 24-09-2018

Trong giới hạn bài viết này, tác giả đã ghi nhận một số hoàn cảnh sống hiện tại của NLĐ tại tỉnh Bình Dương, tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.

Tag: Cần tiếp tục chăm lo đời sống người lao động