Kết quả tìm kiếm cho "Cụm Thi đua số 6: Nhiều sáng kiến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cụm Thi đua số 6 có 286 sáng kiến, giải pháp  làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp trên 6,2 tỉ đồng.

Cụm Thi đua số 6 có 286 sáng kiến, giải pháp làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp trên 6,2 tỉ đồng.  

Cập Nhật 29-12-2019

Chiều 27-12, tại Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam tỉnh Bình Dương, Cụm Thi đua số 6 gồm 14 Công đoàn doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc ngành dọc Trung ương

Tag: Cụm Thi đua số 6: Nhiều sáng kiến, giải pháp làm lợi cho doanh nghiệp