Kết quả tìm kiếm cho "Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, xử lý các sai phạm

Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, xử lý các sai phạm  

Cập Nhật 21-10-2020

Cử tri yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm.

Tag: Cử tri yêu cầu thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, xử lý các sai phạm