Kết quả tìm kiếm cho "Chû tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chû tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam

Chû tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam 

Cập Nhật 22-07-2019

Trong suốt quá trình vận động để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hình thành nên những lý luận về tổ chức Công hội.

Tag: Chû tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam