Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông 

Cập Nhật 08-10-2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông