Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch nước. tiếp Đại sứ Hoa Kỳ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 

Cập Nhật 30-10-2017

Ngày 30/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tag: Chủ tịch nước. tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Xây dựng tổ chức Công đoàn Phú Giáo vững mạnh bằng tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo 

Cập Nhật 18-03-2015

Là huyện nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp, CĐCS ngoài quốc doanh nằm phân tán. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2010– 2015), BCH LĐLĐ huyện Phú Giáo có sự đoàn kết thống nhất và vượt qua mọi khó khăn, thi đua phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu hành động của Đại hội IV Công đoàn huyện là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Công đoàn Phú Giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Để thực hiện tốt mục tiêu này, theo bà Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo, nhiệm kỳ 2010- 2015 CĐ huyện Phú Giáo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.