Kết quả tìm kiếm cho "Gần 78% số đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Gần 78% số đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Gần 78% số đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ 

Cập Nhật 06-06-2020

77,51% số đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, 22,25% tán thành không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Tag: Gần 78% số đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ