Kết quả tìm kiếm cho "Giảm hàng trăm ngàn công chức"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Giảm hàng trăm ngàn công chức, viên chức, tiết kiệm 10 nghìn tỉ đồng

Giảm hàng trăm ngàn công chức, viên chức, tiết kiệm 10 nghìn tỉ đồng 

Cập Nhật 26-12-2019

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy đã giảm khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017. Đồng thời, việc sắp xếp lại bộ máy đã tiết kiệm được khoảng 10.000 tỉ đồng.

Tag: Giảm hàng trăm ngàn công chức, viên chức, tiết kiệm 10 nghìn tỉ đồng