Kết quả tìm kiếm cho "Hội đồng quản trị Dầu khí Cửu Long xóa tên ông Trịnh Sướng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hội đồng quản trị Dầu khí Cửu Long "xóa tên" ông Trịnh Sướng

Hội đồng quản trị Dầu khí Cửu Long "xóa tên" ông Trịnh Sướng 

Cập Nhật 10-06-2019

Ông Trịnh Sướng tham gia HĐQT CCL từ tháng 4-2017 sau đó trở thành cổ đông lớn của công ty này sau đợt chào bán riêng lẻ đầu năm 2018.

Tag: Hội đồng quản trị Dầu khí Cửu Long "xóa tên" ông Trịnh Sướng