Kết quả tìm kiếm cho "Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức

Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức 

Cập Nhật 16-11-2019

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15.11.

Tag: Lý giải việc bãi bỏ hàng loạt văn bản liên quan tới cán bộ, công chức