Kết quả tìm kiếm cho "Liên đoàn Lao động Bình Dương: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

LĐLĐ tỉnh Bình Dương báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

LĐLĐ tỉnh Bình Dương báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 

Cập Nhật 16-10-2018

LĐLĐ tỉnh BD vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương; triển khai đề án Tổng thể "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động tỉnh Bình Dương trong tình hình mới";

Tag: Liên đoàn Lao động Bình Dương: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII