Kết quả tìm kiếm cho "Một số trăn trở về vấn đề đào tạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Cập Nhật 19-04-2019

Theo tác giả Vân Anh, vốn, công nghệ ngày nay dù vẫn rất quan trọng nhưng vấn đề nhân lực là quan trọng hơn. Nhân lực giỏi sẽ là giải pháp mấu chốt để phát triển.

Tag: Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực