Kết quả tìm kiếm cho "Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 9"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 9

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 9 

Cập Nhật 02-09-2018

Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Tag: Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 9