Kết quả tìm kiếm cho "Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA 

Cập Nhật 02-07-2020

Quốc hội vừa phê chuẩn 2 Hiệp định: Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam ...

Tag: Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA