Kết quả tìm kiếm cho "Sáng tạo- đổi mới và thiết thực với tinh thần NGUYỄN VĂN LINH"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Sáng tạo- đổi mới và thiết thực với tinh thần NGUYỄN VĂN LINH

Sáng tạo- đổi mới và thiết thực với tinh thần NGUYỄN VĂN LINH 

Cập Nhật 20-01-2020

Ý nghĩa lớn nhất của việc Giải thưởng mang tên Nguyễn Văn Linh thiết nghĩ là để học tập và thực hiện tinh thần “Những việc cần làm ngay” của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh- Sáng tạo- đổi mới, thiết thực....

Tag: Sáng tạo- đổi mới và thiết thực với tinh thần NGUYỄN VĂN LINH