Kết quả tìm kiếm cho "Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam 

Cập Nhật 24-07-2019

Hành động tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung quốc đang xâm phạm khu vực Bãi Cạn Tư Chính (Nhà giàn DK1) thuộc Thềm lục điạ Việt Nam...

Tag: Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam