Kết quả tìm kiếm cho "Tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai...”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai...”

Tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai...” 

Cập Nhật 21-08-2019

Chi cục dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương, Trung tâm y tế TX Thuận An vừa tổ chức hội nghị tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Tag: Tập huấn Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai...”