Kết quả tìm kiếm cho "Thực hiện công khai tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Thực hiện công khai tiền, hàng cứu trợ thế nào?

Thực hiện công khai tiền, hàng cứu trợ thế nào?  

Cập Nhật 30-10-2020

Chúng tôi và rất nhiều người đã quyên góp được số tiền lớn ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Xin hỏi, việc công khai tiền, hàng cứu trợ phải thực hiện thế nào?

Tag: Thực hiện công khai tiền, hàng cứu trợ thế nào?

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ: Những nhiệm vụ đặt ra 

Cập Nhật 05-04-2015

“Trong năm 2014 tình hình tranh chấp lao động tập thể (TCLĐTT) đã có một số chuyển biến tích cực, giảm cả về quy mô, số lượng. Năm 2014, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 287 cuộc TCLĐTT dẫn đến ngừng việc tập thể (giảm 64 cuộc so với năm 2013). Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc TCLĐTT là do chủ doanh nghiệp vi phạm quy định về pháp luật lao động, nhất là về thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn giữa ca…”. Đó là đánh giá của TLĐLĐVN tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Quan hệ Lao động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do TLĐLĐVN tổ chức vào đầu năm nay.

Sơ kêt 5 năm về xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 

Cập Nhật 10-07-2014

Sáng ngày 2/7/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/ TW, ngày 5/6/2008 và triển khai kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh chủ trì hội nghị. Tỉnh Bình Dương do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành chủ trì và phát biểu tham luận.